Archive | November, 2021

สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมก่อนไปเล่นคาสิโนต่างแดนคืออะไรบ้าง

วันนี้ก็จะมาแนะนำสิ่งที่หลายคนอยากทราบและควรทราบไว้ก่อนการไปเล่นคาสิโนต่างแดนที่ประเทศไหนๆก็ตามแต่ครับ นั่นก็คือ เรื่องของสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนเดินทางไปครับ สิ่งแรกเลยก็คือหนังสือเดินทาง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าพาสปอร์ตนั้นแหละครับ ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะการเดินทางไปเล่นคาสิโนเท่านั้นที่จะต้องเตรียมไว้ แต่หมายรวมไปถึงการเดินทางไปทำอะไรก็ตามในต่างประเทศครับ ต้องมีพาสปอร์ตติดตัวไปตลอด แล้วก็สิ่งต่อไปก็คือ วีซ่า ครับ ในกรณีบางประเทศนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ แต่สำหรับประเทศที่ต้องใช้ก็แน่นอนว่าหากเราไม่มีก็ผ่านเข้าไปในประเทศนั้นๆไม่ได้ครับ ฉะนั้นต้องเตรียมให้พร้อมครับ ส่วนต่อไปก็เป็นเรื่องของเงิน คือต้องเตรียมเงินไปให้เพียงพอสำหรับการเล่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆระหว่างที่อยู่ในประเทศนั้นๆครับ ให้เตรียมเผื่อไว้สำหรับค่าใช้จ่ายที่เราไม่คาดคิดไว้ด้วยนะครับ เพราะแน่นอนว่าเผื่อเหลือไว้ย่อมดีกว่า เนื่องจากว่าการที่ไม่มีเงินอยู่ต่างประเทศนั้นลำบากกว่าเวลาไม่มีเงินอยู่ในบ้านเราหลายเท่าครับ เพราะอยู่บ้านเรายังสามารถติดต่อ บอกกล่าวให้คนในครอบครัวช่วยเหลือได้ง่ายๆ แต่อยู่เมืองนอกนั้นการจะติดต่อให้คนรู้จักช่วยเหลือนั้นทำได้ยากครับ ส่วนสิ่งที่ต้องเตรียมข้อต่อไปก็คือ บัตรเครดิต (ถ้ามี) ครับ เพราะว่าหากฉุกเฉินจริงๆเงินหมด หรือกระเป๋าเงินหาย บัตรเครดิตนี้แหละครับ ที่จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ เพราะจะสามารถใช้เป็นค่าใช้จ่าย อย่างค่าที่พัก ค่าอาหารได้โดยไม่ต้องอาศัยเงินสดครับ

Read more